De weg vrijmaken naar zelfredzaamheid en het overdragen van verantwoordelijkheid moet het hoofddoel van de EU in de Centraal-Afrikaanse Republiek blijven. De EU komt altijd veelbelovend uit de hoek over het aanleren van vaardigheden en het ter plaatse helpen opbouwen van structuren, maar er is nog veel werk aan de winkel. Zeker wat de deelname van vrouwen betreft. 

Vrouwen en kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers in conflictzones vol geweld en instabiliteit. Denk maar aan Oost-Congo, waar vrouwen en meisjes massaal verkracht worden, puur als oorlogswapen. Het sociaal en economisch emanciperen van vrouwen in deze conflictregio's is cruciaal om zinvolle vooruitgang voor hele samenlevingen te boeken. Men moet gaan samenwerken met vredeshandhavers om conflictgerelateerd seksueel geweld te helpen opsporen en voorkomen maar ook bestraffen. 

Steeds meer onderzoek toont aan dat zinvolle deelname van meisjes en vrouwen aan conflictbemiddeling, vredesopbouw en heropbouw na conflicten zowel de duurzaamheid en kwaliteit van vrede als de veerkracht van lokale gemeenschappen vergroot. Daarnaast kan dit er ook toe bijdragen om alle vormen van geslachtgerelateerd geweld te vermijden. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Liberiaanse Nobelprijswinnares Leymah Gbowee, die bijdroeg aan het beëindigen van de civiele oorlog in Liberia. Door haar werk kunnen vrouwen nu participeren in verkiezingen en genieten vrouwen in haar land meer invloed.

Cijfers tonen aan dat vrouwen, hoewel ze zo’n beslissende rol spelen in het proces van duurzame vrede, slechts 13% uitmaakten van onderhandelaars in de grote vredesprocessen van 1992 tot 2018. Verder was ook slechts 4% van de ondertekenaars en slechts 3% van de bemiddelaars vrouwelijk.

Daarom is het noodzakelijk dat de stemmen van vrouwen ook worden gehoord en dat zij op elk niveau van de samenleving deelnemen aan de weg naar vrede, justitie en verzoening. We moeten uit elke crisis proberen om sterker, beter en gelijkwaardiger te komen.

De EU is heel goed in het verspreiden van holle boodschappen over gendergelijkheid, maar wanneer zal ze er ook naar handelen?  Wat heeft diezelfde EU nu al effectief gedaan om meer vrouwen aan te trekken in haar Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid? Ik wil geen betuttelende quota’s, maar concrete acties over hoe we meer vrouwen aantrekken om actief deel te nemen aan dit belangrijk proces. 

De EU moet veel beter doen. Ze moet meer vrouwen aantrekken in haar eenheid voor buitenlands beleid en voor vredehandhavingsmissies, maar ook vrouwen helpen opleiden op gebied van onderwijs en gezondheidszorg om zo meer openbare dienstverlening te stimuleren die inspeelt op de specifieke behoeften van vrouwen.

Het moet een transformerend proces zijn voor vrouwen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar ook binnen de EU zelf. De EU moet er alles aan doen om dit te helpen aanmoedigen en daar zal ik voor blijven hameren in deze subcommissie defensie en veiligheid. Ik kreeg als antwoord “We focussen wel op vrouwen”. Aha ...Maar waar zijn ze dan en waarom zijn ze niet actief betrokken? “We vinden ze niet”. 

Beslissen over vrouwen zonder vrouwen is niet ok. Ik heb de commissie gevraagd hier verder op in te gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Foto: een paar jaar geleden deze sterke vrouwen ontmoet in mijn geboorteland Burkina Faso tijdens een congres over emancipatie waar ik een prijs voor vrijheid won. Ik hoop ze nog tegen te komen. Zoveel talent en moed.

Assita Kanko