Er is in recordtijd een akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie om een “EU Digitaal COVID certificaat” te introduceren voor alle burgers om vrij reizen binnen Europa opnieuw mogelijk te maken, de economie herop te starten en het toerisme opnieuw te openen. Het EU Digitaal Certificaat komt beschikbaar vanaf 1 juli.

Tijdelijke maar noodzakelijke weg naar meer vrijheid

Europarlementslid Assita Kanko, tevens lid van de bevoegde Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE), evalueert het akkoord: “Wie gevaccineerd is, negatief getest of immuniteit heeft na genezing van COVID-19 besmetting, kan weer deelnemen aan het normaal leven en reizen vanaf 1 juli, in Europa in principe zonder belemmeringen. Dit is een tijdelijke, maar noodzakelijke, weg naar meer vrijheid en meer economische groei.”

Goed nieuws voor exportregio Vlaanderen

Reizen kon vaak al. Nieuw is dat in principe geen aanvullende maatregelen worden genomen, zoals quarantaineverplichting. Lidstaten zijn wel vrij extra maatregelen te nemen. “Vlaanderen is een van de meest open economieën ter wereld. We zijn een exportregio bij uitstek, die al veel omzet verliest wegens de Brexit. Daarom is dit akkoord erg belangrijk. Daarnaast kan ook onze toeristische sector wat steun gebruiken. Er komt ook een eind aan het leed van mensen die familie of vrienden al zo lang niet meer konden bezoeken.”

Geen gratis PCR-testen

Het certificaat zal beschikbaar zijn in digitale en papieren vorm en bevat een unieke QR-code. Het is gratis en gemakkelijk verkrijgbaar, zo belooft de Europese Commissie. Het Europees Parlement kreeg zeker niet alles waar het om vroeg, legt Assita Kanko uit. “De gratis PCR-testen voor iedereen zijn er niet, hoewel er toch 100 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar wordt gesteld voor de aankoop van testen voor mensen die voor werk of privé heel vaak de grens over moeten. Belangrijke punten voor de N-VA zoals het respect voor de EU-privacy wetgeving, vinden we wel terug in het akkoord. Ook behouden de lidstaten de vrijheid om toch extra maatregelen te nemen, zoals quarantaine, wanneer ze zich zorgen maken over nieuwe Covid-varianten.”

Rechten van de burgers moeten centraal staan

Vrij verkeer van personen is een van de basisvrijheden waarop de Europese Unie gebouwd is. Die was lelijk in het gedrang gekomen door de pandemie, meent Assita Kanko. “Dit leidt hopelijk naar het einde van deze myriade van reisrestricties. Daar hebben we in het Europees Parlement met de N-VA vanaf het begin voor geijverd: de rechten van de burgers moeten altijd centraal staan. We zullen in de komende weken bij de stemmingen er aandachtig op toezien dat dit op een veilige manier werkelijkheid kan worden: burgers, die opnieuw hun buitenlandse banden kunnen onderhouden. Ondernemingen, die zich opnieuw internationaal kunnen ontwikkelen. “Unie” in Europese Unie wijst op verbinden: met reizen en persoonlijke contacten valt dat een stuk beter te realiseren.”