Voluntaristisch en linksgeoriënteerd programma

Het motto van de N-VA is: samenwerken op Europees vlak als dat een Europese meerwaarde biedt. Onze Europarlementsleden zullen de nieuwe Europese Commissie volgens dat standpunt beoordelen. “Von der Leyen heeft een programma voorgelegd dat enerzijds eenzijdig Euro-federalistisch is en anderzijds voluntaristisch en eerder linksgeoriënteerd. Op zoek naar een meerderheid deed Von der Leyen tal van beloftes aan de Europarlementsleden die ze niet zal kunnen waarmaken zonder instemming van de lidstaten. De subsidiariteitsgedachte van de Commissie-Juncker is verdwenen”, zegt fractievoorzitter Geert Bourgeois. 

Ambitieus handelsbeleid

Bourgeois ziet ook positieve elementen in de Commissie-Von der Leyen. “Deze onthouding betekent niet dat we het geheel van de plannen negatief beoordelen. Er worden goede beleidskeuzes gemaakt, zoals beter gecontroleerde buitengrenzen en op het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling en. Dit is tevens een geopolitieke Commissie met een ambitieus, modern en assertief handelsbeleid.” 

Sociaal beleid te ver van de burger

Europarlementslid Johan Van Overtveldt zal de Commissie beoordelen op haar beleid. “In de plannen zitten elementen die ons zorgen baren, zoals een Europees sociaal beleid dat veel te ver van de burgers staat. We blijven pleiten voor het principe van subsidiariteit, met voldoende autonomie voor de lid- en deelstaten. Ook in de verdere plannen én de besluitvorming in de Europese fiscaliteit kunnen we ons moeilijk vinden. Die kunnen nefast zijn voor kleinere lidstaten die hun fiscaal beleid moeten kunnen gebruiken om hun economie te ondersteunen. De uitbouw van een kapitaalmarktunie en het EU-actieplan voor kmo’s zijn maatregelen die we wel steunen.”

Gebroken Unie

Volgens Assita Kanko is de Commissie-Von der Leyen een ‘erop-of-eronder’-Commissie. “Het vertrouwen in de EU staat onder druk, hervormingen zijn nodig. De mensen in Europa willen dat deze Commissie oplossingen biedt. Ze zal hard moeten werken om deze gebroken Unie te verenigen en samenwerkingsverbanden te vinden rond haar plannen, vooral op belangrijke punten zoals de ‘bescherming van de Europese manier van leven’. We hebben effectieve oplossingen nodig voor interne beveiliging en migratiebeheer.”