Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2015 heeft het Hof van Justitie vorige versie van deze overeenkomst, Safe Harbor, geschrapt. Sindsdien heeft de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen, beter bekend als GDPR. Het Hof van Justitie oordeelde dat het Privacy Shield niet in overeenstemming was met de GDPR, omdat er onvoldoende waarborgen waren dat EU-gegevens beschermd zijn als ze naar de VS worden gestuurd. N-VA-Europarlementslid en lid van de  Commissie Justitie en Binnenlandse Zaken Assita Kanko zei na het vonnis het volgende:

“Consumenten, bedrijven en innovators in de EU hebben nood aan een duidelijke en structurele reeks regels waarin hun rechten en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Zonder die regels dreigen we te verzanden in een lappendeken van verschillende juridische regimes in heel Europa. Dit leidt alleen maar tot chaos en verwarring, het laatste wat onze economie nodig heeft in deze uitdagende tijden.

“De EU is op weg om de eengemaakte markt echt digitaal te maken. Maar de regels die we hebben, worden door rechters bepaald. De EU ontloopt steeds haar verantwoordelijkheid door deze kwesties over te laten aan rechtbanken.

'Dit is geen alleenstaand geval. Het komt erop neer dat de EU en de VS verschillende rechtssystemen hebben. Denken we nu echt dat de VS zomaar eventjes de EU-wetgeving zullen knippen en plakken?  Daarom moeten we een duurzame en langetermijnovereenkomst vastleggen die onze juridische verschillen voor eens en voor altijd met elkaar verzoent.

“Deze kwestie beperkt zich niet tot onze samenwerking met de Verenigde Staten. Daarom moet de EU leiderschap tonen en een internationale standaard voor gegevensstromen tussen haar naaste partners aanmoedigen. Gegevens zijn wereldwijd en we moeten een internationaal kader bouwen dat dit weerspiegelt. ”