"Hoewel bepaalde aspecten positieve stappen zijn in de juiste richting, blijft de basisfilosofie achter dit beleid een strategische vergissing van jewelste. Het Pact gaat uit van een open asielgrens na illegale binnenkomst in Europa, waardoor het in feite een aantrekkelijke optie blijft voor illegale migranten”, legt Francken uit. "De idee van snelle screening en terugkeer aan de Europese buitengrens is daarnaast niet nieuw en heeft in het verleden ook niet tot succes geleid. Landen zoals Griekenland en Italië hebben moeite gehad om adequaat om te gaan met de immense stroom migranten. Het risico op chaos blijft bestaan”, zegt Kanko.

‘Snelle terugkeer’ is fake news

"Het verhaal van snelle terugkeer is, helaas, geïnstitutionaliseerd fake news”, vult Francken aan, “De geopolitieke spanningen tussen Noord en Zuid zullen de implementatie ervan bemoeilijken. We moeten realistische en effectieve oplossingen vinden, geen loze beloftes”. Beiden bekritiseren ook het 'spreiding of afkoping'-mechanisme van het Pact. Kanko merkt op: "Het dwingen van lidstaten om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen of anders te betalen, creëert een onwerkbare situatie die geen duurzame oplossing vormt voor het migratievraagstuk."

Australische aanpak

Francken sluit af met een oproep voor een andere aanpak: "We pleiten voor een Australische aanpak, waarbij illegale migratie wordt ontmoedigd door het sluiten van grenzen en het belonen van illegale binnenkomst met verblijfsrecht wordt vermeden. Tegelijkertijd moeten we echte vluchtelingen de kans geven op een veilige en legale manier een nieuw leven te beginnen in Europa."

Grensbeleid en menselijkheid

De N-VA benadrukt dat een grensbeleid en menselijkheid niet tegenstrijdig hoeven te zijn en pleiten voor een benadering die zowel de Europese waarden als de realiteit van migratie erkent.