Bekijk de vacature in bijlage en bezorg voor 25 augustus 2020 je cv en motivatiebrief (max. 1 blz.) per mail via assita.kanko@europarl.europa.eu.

Bekijk de volledige vacature hier.

vacature_stage_bij_europees_parlementslid_assita_kanko.pdf