Het huidige Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving volstaat niet meer om de drugsproblematiek efficiënt aan te pakken. Daarom is er nu een Europees akkoord om dit centrum om te vormen tot een volwaardig agentschap met een sterker mandaat en meer bevoegdheden, aangepast aan de realiteit van vandaag.

Monster met veel hoofden

Assita Kanko wijst erop dat de samenleving en bijgevolg ook de criminaliteit alsmaar verder evolueert en dus complexer wordt: “De problematiek van illegale drugs beperkt zich al lang niet meer tot criminele milieus alleen. Het is een monster met vele hoofden en bedreigt de veiligheid van ons allemaal. Druggebruik is een smet op onze samenleving en verantwoordelijk voor vaak dodelijk geweld. Het gaat veel verder dan de zware gezondheidsrisico’s van gebruikers alleen.”

Extra middelen en bevoegdheden

Het Drugsagentschap van de Europese Unie krijgt extra middelen en bevoegdheden om de EU en de lidstaten te voorzien van objectieve en vergelijkbare gegevens over drugs en drugsverslaving binnen de Europese context. Zo zal het Agentschap een netwerk van labo’s opzetten, onderzoek doen naar best practices, analyses maken over nefaste effecten van drugs op veiligheid en volksgezondheid, waarschuwen bij nieuwe soorten drugs en samenwerking stimuleren tussen lidstaten en instellingen op verschillende niveaus.

Logisch en noodzakelijk

Assita Kanko volgt de verdere stappen van de oprichting op de voet en kijkt uit naar een snelle start. "De wereld waarin we leven, wordt alsmaar complexer en ook de criminaliteit gaat mee met zijn tijd, helaas. Geen enkele lidstaat kan dat nog alleen aan, dus doorgedreven samenwerking en coherente wetgeving op EU-niveau is een logisch en noodzakelijk gevolg", besluit Kanko.