Via een amendement wisten onder meer de N-VA-europarlementsleden Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt ervoor te zorgen dat het Europees Parlement kernenergie behoudt als onderdeel van zijn energie- en klimaatstrategie. Dit amendement is aangenomen tijdens de plenaire stemming en zal nu deel uitmaken van het standpunt van het parlement over het klimaatdebat.