De samenleving en het bedrijfsleven kreunen onder de reisbeperkingen: mensen kunnen hun geliefden niet meer zien, internationale handel lijdt niet alleen onder de Brexit maar ook onder Covid-19 en onze toeristische sector verschrompelt. Het “Digitaal Groen Certificaat” is een unieke QR-code, digitaal of op papier, die de burger zal moeten meenemen om internationaal te reizen binnen de EU om aan te tonen dat hij aan de geldende Covid-19-vereisten voldoet.

Principiële steun, maar ook bezorgdheid over privacy

De N-VA steunt het concept principieel en stemt voor deze voorstellen, maar heeft nog bezorgdheden over de uitwerking in verband met de privacy van medische gegevens. “Het is een moeilijk dossier maar de juiste beslissing”, zegt Assita Kanko. “Dit voorstel zal internationale verplaatsingen weer op een veilige manier helpen mogelijk maken. Vlaanderen is een van de meest open economieën ter wereld. We zijn een exportregio bij uitstek, die al veel omzet verliest door de Brexit. De economie heropstarten en onze grenzen gecontroleerd en veilig openen zijn van vitaal belang voor de gezondheid en voor de welvaart van de Vlamingen. Daarnaast kan ook onze toeristische sector wat steun gebruiken.”

Tijdelijke maatregel die automatisch uitdooft

Er moeten nog een paar punten bijgevijld worden met betrekking tot wie toegang krijgt tot medische gegevens over testresultaten en vaccinatie. Dat zal moeten opgelost worden tijdens de verdere onderhandelingen met de Europese Raad en de Europese Commissie. Dat is een bijkomende verfijning die de draagkracht in de samenleving nog zal vergroten. Volgens de N-VA kan enkel de duur van de immuniteit vermeld worden op het certificaat. Privacy blijft erg belangrijk. “We hebben in de voorstellen van het Europees Parlement ook doorgeduwd dat het EU-Covid-19 Certificaat een eenmalige, tijdelijke maatregel is zodat de vrees voor het instellen van een permanente controle van de Europese burgers wordt weggenomen. Het systeem zal ten laatste na 12 maanden automatisch uitdoven tenzij er een nieuwe verordening gestemd wordt na democratisch debat in het parlement.”

De Europese Commissie hoopt het certificaat tegen eind juni in te voeren. “We hopen natuurlijk dat de vaccinatiecampagne zowel het virus de baas zal kunnen als het EU-Covid-19 Certificaat overbodig zal maken”, besluit Assita Kanko.