Geopolitieke naïviteit

De N-VA wacht nog steeds op de belofte van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen van een Europa als ‘global actor’. In het licht van de totaal veranderde wereld is er veel te weinig ingezet op de diversificatie van toeleveringsketens. Dat maakte de coronacrisis al pijnlijk duidelijk, maar ook voor energie is Europa te afhankelijk van Rusland en voor de maakindustrie te afhankelijk van China.

Geert Bourgeois: “Ik pleit daarom onomwonden voor een nieuw assertief elan inzake handel: dit moet groei genereren en onze afhankelijkheid van autoritaire regimes snel afbouwen. Handelsakkoorden moeten voorzien in specifieke behoeften, waaronder de levering van kritieke grondstoffen en mineralen, met het oog op de energietransitie en het veiligstellen van de bevoorradingsketen.”

Energie: concurrentievermogen en koopkracht beschermen

“De voorstellen van von der Leyen zullen voor burgers en bedrijven deze winter geen enkel verschil maken. Nochtans was net dat de opdracht voor de Commissie; een noodplan voorleggen”, zegt Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Begrotingscommissie. “Het is hoogst onduidelijk wat er in de praktijk allemaal onder het prijsplafond op hernieuwbare- en kernenergie zal vallen. Het afromen van overwinsten in de sector van fossiele brandstoffen klinkt goed, maar zal het juridisch stand houden, en wat met producenten van buiten de EU? De Commissie wordt hoe dan ook geconfronteerd met uiteenlopende belangen, en moet hopen op de goedkeuring van alle lidstaten. In de praktijk zal dat betekenen dat concrete effecten nog lang op zich zullen laten wachten.”

Europa heeft energiecrisis aan zichzelf te danken

Van Overtveldt wijst erop dat Europa de huidige energiecrisis voor een groot stuk aan zichzelf te danken heeft: “Europa heeft decennialang berust in een economisch model dat gebaseerd is op goedkoop Russisch gas. De evolutie naar duurzame energieproductie is uiteraard nodig, maar men heeft die omslag onderschat, zowel in prijs als in tijd.”

Europa heeft de voorbije decennia te weinig geïnvesteerd in een eigen energievoorziening en infrastructuur, gaat Van Overtveldt verder: “Bovendien zou investeren in kernenergie op dit moment een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het is een duurzame energiebron, zonder CO2-uitstoot die ons meer bevoorradingszekerheid en onafhankelijkheid zou bieden.”

Illegale migratie écht kordaat aanpakken

Tot slot moet de EU dringend werk maken van een sluitend migratiebeleid. Na de bankencrisis, de coronacrisis, de Russische invasie met vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de huidige energiecrisis kan de EU zich absoluut geen nieuwe migratiecrisis veroorloven. Europarlementslid Assita Kanko: “Het is goed dat de EU verenigd achter Oekraïne blijft staan en dat Olena Zelenska hier is. Daarvoor heeft von der Leyen voor de volle 100 procent mijn steun.”

Kanko waarschuwt: “Om het draagvlak bij de bevolking voor deze noodzakelijke geopolitieke strijd en voor Europa gaaf te houden, is het ook belangrijk dat u een inhoudelijke visie voorstelt voor het bredere interne beleid dat dient gevoerd te worden zoals het écht kordaat aanpakken van illegale migratie en het lam leggen van de steeds groeiende drugshandel en het geweld dat ermee gepaard gaat. Uw buiten-Europees beleid legt de juiste accenten. Doe dat nu ook voor uw binnen-Europees beleid.”