Vrijheid van stemming en communicatie

“De ECR is een zeer verscheiden groep die haar leden de grootst mogelijke vrijheid expliciet garandeert: vrijheid van stemming en communicatie. Daardoor kunnen wij als N-VA onze eigen koers blijven varen en onze eigen politieke standpunten brengen”, aldus de partij. “Bovendien staat de N-VA in grote lijnen achter de basislijn van de ECR, met klemtonen zoals subsidiariteit , versterking en verdieping van de interne markt, effectieve, gecontroleerde migratie, transparantie van de EU-instellingen, behoud van de Trans-Atlantische defensiebanden en een duidelijke positie tussen de blinde eurofiele en meest eurosceptische fracties.”

Commissies

De N-VA krijgt zo ook zitting in de commissies van haar voorkeur: Geert Bourgeois zal in de commissie Buitenlandse Handel zetelen, niet onbelangrijk voor exportland Vlaanderen en met oog op de nakende Brexit. Assita Kanko krijgt een zitje in de commissies Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Johan Van Overveldt ten slotte zal plaatsnemen in de commissie Economische en monetaire zaken.

Assita Kanko ondervoorzitter

Niet onbelangrijk is ook het feit dat Assita Kanko ondervoorzitter wordt van de ECR. Op die manier kan ze rechtstreeks waken over de lijnen van de fractie.

Politiek-technische beslissing

De politieke fracties zijn een belangrijke factor in het Europees Parlement. Een erkende fractie – met minstens 25 parlementsleden uit minimaal 8 EU-lidstaten – krijgt de garantie op zetels in commissies en rapporteurschappen. Aangesloten parlementsleden krijgen ook meer spreektijd in het parlement. Europese fracties zijn niet zo gecentraliseerd en ideologisch samenhangend als in de nationale parlementen. De keuze voor een fractie is dus veeleer een politiek-technische beslissing.