Hoofddoek bewijs van onderdanigheid

Dat alleen meisjes de hoofddoek moeten dragen en de jongens niet, zegt veel. Meisjes moeten een hoofddoek dragen opdat jongens niet verleid zullen worden. Hun hoofddoek is een bewijs van kuisheid en onderdanigheid en de weg naar acceptatie binnen hun gemeenschap.

De jongens zijn dan feitelijk superieur waardoor meisjes meteen inspraak verliezen in hun eigen leven. Impliciet is het dan zo dat meisjes die geen hoofddoek dragen anders bekeken en behandeld worden.

De gevolgen voor alle vrouwen op termijn zijn niet te onderschatten maar uiteraard is het comfortabel om te doen alsof dit er allemaal niet toe doet.

’Jongens leren niets over gelijkheid’

In het onderwijs is het dagelijks lastig voor veel leerkrachten.

Onlangs sprak ik een leerkracht die me vertelde hoe een jongen van 11 jaar oud op school zijn zus absoluut in de gaten wilde houden. In plaats van zijn eigen leven te leiden, was dit zijn prioriteit. Het meisje was bedekt maar als ze niet gevolgd was op school had ze daar haar eigen leven en gesprekken die haar broer niet kon horen.

De jongen vroeg expliciet om op een bepaald deel van het speelplein te mogen vertoeven, zodat hij zijn zus goed in de gaten kon houden. Wat akelig, dacht de leerkracht. Natuurlijk mocht hij zijn zus niet in de gaten houden.

Broers, ooms, de mannen van de familie vormen de gendarmerie van het geloof. Meisjes zijn op die manier nergens vrij en jongens leren niets over gelijkheid.

In ons onderwijs moeten we kinderen gelijk laten opgroeien. Het is de enige plaats waar ze op dezelfde manier toegang kunnen krijgen tot kennis en waar zij hun vleugels uitslaan.

Het is vreemd dat deze discussie telkens opnieuw op tafel komt terwijl het evident is dat we meisjes dezelfde kansen moeten geven als jongens. Die kans krijgen ze niet als ze religieus gemarkeerd moeten worden, onderdanig zijn en klaargestoomd worden om baarmachines te worden.

De kans om kritisch te leren denken en voor zichzelf op te komen is cruciaal. Niet alleen voor de meisjes zelf maar ook voor onze vrije samenleving.

Bang voor islamofobie-beschuldiging

Want religie is privé maar overal in Europa zie je hoe bepaalde ideeën worden opgelegd. Als het niet via het onderwijs is, is het wel via de media en de politiek.

Politici passen zich aan aan buitenlandse normen en proberen daarmee stemmen te winnen bij niet-geïntegreerde groepen. Of ze passen zich aan omdat ze bedreigd worden of bang zijn om van islamofobie te worden beschuldigd.

Hoofddoeken niet toelaten op school is niet iets dat tegen een godsdienst of cultuur ingaat, maar integendeel een beslissing om het leven van meisjes en vrouwen te beschermen en te verbeteren. De Koran staat niet boven die rechten. Zeker niet anno 2024.
 

Discriminatie binnen moslimgemeenschap

Het is jammer dat sommige partijen hun ogen sluiten voor het onrecht en de discriminatie waaronder vrouwen en meisjes binnen conservatieve moslimgemeenschappen te lijden hebben en vervolgens de voortzetting en normalisering van deze discriminatie in de hele samenleving afdoen als bevordering van de mensenrechten.

We moeten ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes eerst uit hun gemeenschap kunnen komen om maatschappelijk te participeren, los van de verdrukkende religieuze en culturele tradities en los van onze passieve of actieve medeplichtigheid.

Dit was de negenentachtigste column van Assita Kanko voor De Telegraaf.

www.telegraaf.nl