Het nieuwe EU-migratiepact: mijn gedachte.

Door Assita Kanko op 23 september 2020

Op 23 september hebben de Europese Commissie, voorzitter von der Leyen, commissaris Schinas en commissaris Johansson nieuwe voorstellen gepresenteerd voor het EU-migratiebeleid.
 
“Zoals commissaris Johansson al had gewaarschuwd, is dit een pakket waar niemand blij van zal worden. Elementen van deze voorstellen zijn een stap in de goede richting, maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen." 

Zei N-VA Europees Parlementslid Assita Kanko nadat de voorstellen van vandaag officieel waren aangekondigd. 

“Maar ik mis veel dingen: hoe zullen we onze pijnlijke relatie met Turkije beter beheren? Hoe zal dit beleid de bestaande aantrekkingskracht van Europa aanzienlijk verminderen? Hoe gaan we de mensensmokkelaars aan de bron bestrijden en migranten ervan weerhouden om de gevaarlijke reis te maken? Beter voorkomen dan genezen."
 
Commissaris Schinas zei dat de EU ‘Dublin’ vervangt door een nieuwer, breder kader. Een beleid dat, volgens de commissaris, slimmer is, waarbij het land van aankomst niet langer het belangrijkste criterium is.

“Ik vind het goed dat de Commissie beseft en erkent dat verplichte solidariteit geen levensvatbare lange termijn oplossing is zonder uniforme politieke steun. Maar je kunt je afvragen hoe de nieuwe voorstellen over herplaatsing in de praktijk zullen werken. ‘Dublin’ ligt misschien in het verleden, maar er blijven veel vragen over hoe de EU erin zal slagen om asielshopping en secundaire bewegingen in de hele EU te voorkomen. "
 
Het pakket van vandaag is ook bedoeld om een gemeenschappelijk EU-systeem voor terugkeer te stimuleren, om de EU-migratieregels geloofwaardiger te maken. Dit omvat een effectiever wettelijk kader, een sterkere rol van de Europese grens- en kustwacht en een nieuw aangestelde EU-terugkeercoördinator met een netwerk van nationale vertegenwoordigers om voor consistentie in de hele EU te zorgen. 
 
“Het terugkeerpercentage van afgewezen asielzoekers verhogen is iets dat lang taboe was. Daarom zijn we blij met de aandacht voor deze kwestie. De EU moet haar volle diplomatieke gewicht en middelen inzetten om dit na te streven en voor haar samenwerking met derde landen. Alleen door afgewezen asielzoekers terug te sturen, zal de EU een krachtig signaal geven aan mensensmokkelaars en ook aan migranten want zo zien ze dat de illegale reis naar de EU een gevaarlijk en verspilde reis is.
 
In de voorstellen wordt ook opgemerkt dat het permanente korps van de Europese grens- en kustwacht volgens de planning vanaf 1 januari 2021 zal worden ingezet en meer ondersteuning zal bieden waar dat nodig is.

"Versterking van de middelen van FRONTEX en het gebruik ervan is essentieel voor de bescherming van de buitengrenzen van de EU. Daarom blijft het perplex dat er in voorafgaande jaren voorstellen waren om het budget van dit bureau te verlagen. "
 
Gezien de urgentie van lokale situaties in verschillende lidstaten, zegt de Commissie dat de herziene terugkeerrichtlijn, de richtlijn opvangvoorzieningen, de erkenningsverordening en de herschikte terugkeerrichtlijn ook snel moeten worden aangenomen, sommige zelfs tegen het einde van het jaar. 

“Optimisme is bewonderenswaardig, maar het is geen strategie. Ik vrees dat er een lange weg voor ons ligt. Ik blijf het volgen in het Europees Parlement. 

Een van de volgende stappen is een debat in het parlement waarbij wij onze stempel kunnen drukken. Mijn beleidsnota ligt klaar om mee te doen tijdens de komende debatten en onderhandelingen in het EP.

Assita Kanko

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is