“7 oktober 2023 was de dodelijkste dag voor Joden sinds de Shoah. Hamas is een islamitische terreurorganisatie. Daarover moet links ook duidelijk zijn”, zegt Assita Kanko. Voorts beklemtoont ze dat de Europese Commissie nog steeds het antwoord schuldig blijft op de vraag naar de eindbestemming van humanitair Europees geld aan Gaza: “Weet de commissie echt waar dat geld terechtkomt? Als blijkt dat Europa, rechtstreeks of onrechtstreeks, terreur financiert, dan moet de geldkraan dicht. De Europese Commissie moet dat dringend grondig laten doorlichten en het Parlement daarover informeren. We moeten 100 procent zeker zijn dat onze steun enkel terechtkomt bij de lokale bevolking en niet bij Hamas of andere terroristen.”

Humanitaire hulp

De bezorgdheid over de snel verslechterende humanitaire situatie in de Gazastrook is groot: “Het cynisme van Hamas ten aanzien van de eigen burgerbevolking in Gaza, dat het misbruikt als schild tegen een Israëlische militaire reactie, moet aangeklaagd worden en de burgerbevolking in Gaza dient humanitaire hulp te krijgen.”

Klungelige communicatie

Het nieuwe geweld in het Midden-Oosten komt een aantal landen goed uit en doet vragen rijzen over hun betrokkenheid bij Hamas. Bijvoorbeeld Rusland, dat hoopt op het bemoeilijken van de militaire en financiële steun aan Oekraïne, of het Iraanse regime dat de Abrahamakkoorden en een verstandhouding tussen Israël en Saudi-Arabië wil afremmen. Kanko: “De EU zal mee moeten werken aan een strategie om uitbreiding van het conflict te voorkomen, om te de-escaleren en de stabiliteit in de regio te blijven bevorderen en om op termijn opnieuw te komen tot een dialoog over een tweestatenoplossing voor Israël en Palestina. De klungelige communicatie van de Commissie bij aanvang van dit conflict, toont aan dat de EU hiervoor beter zal moeten coördineren.”

Valse berichten

“Belangrijk voor een vernieuwde dialoog op langere termijn, is komaf maken met verkeerde beeldvorming van de partijen in het onderwijs en op sociale media, die valse berichten over het huidige conflict moeten weren. Verder dient doorsijpeling van het conflict naar onze samenlevingen, zoals recent in Arras en Brussel, tegengegaan te worden. De terroristische organisatie Hamas vertegenwoordigt niet het Palestijnse volk en zijn legitieme aspiraties”, aldus Kanko.

EU-lijst van terroristische organisaties

Het Parlement veroordeelt de destabiliserende rol van Iran in de regio alsook zijn steun aan zijn gevolmachtigde Hezbollah in de context van de aanvallen. "De gehele Islamitische Revolutionaire Garde en Hezbollah moeten dringend op de EU-lijst van terroristische organisaties geplaatst worden", zegt Kanko. Het Parlement dringt ook aan op een grondig onderzoek naar de rol van Iran en andere landen zoals Qatar en Rusland bij de financiering en ondersteuning van terrorisme in de regio.