Donderdag 20 mei debatteert en stemt het Europees Parlement in de plenaire zitting over het Adequaatheidsbesluit, voorgesteld door de Europese Commissie, dat ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens vlot en veilig uitgewisseld kunnen worden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De linkse en liberale groepen in de LIBE Commissie steunen een zeer negatieve resolutie over deze overeenkomst. Als de Europese Commissie de privacybescherming van het VK erkent als gelijkwaardig aan die van de EU, dan kunnen persoonsgegevens zonder administratieve en juridische rompslomp uitgewisseld worden. Dat is broodnodig om op een vlotte manier zaken te kunnen doen tussen EU-lidstaten en het VK.

Vlotte gegevensoverdracht cruciaal voor Vlaamse welvaart

Assita Kanko roept de Europarlementsleden op om een alternatieve resolutie van de ECR en EVP, waaraan zij meeschreef, te steunen. Volgens Kanko geeft de alternatieve resolutie een eerlijker en meer objectief beeld van de overeenkomst. “Een bittere houding naar het VK heeft geen zin meer, we kunnen onze burgers en bedrijven niet in de steek laten. Er staat te veel op het spel om enkel te vechten met onze ex zonder toekomstperspectief. Vlotte gegevensoverdracht is de levensader voor de moderne data-economie en dus voor de welvaart in Vlaanderen. Ondernemingen uit alle lidstaten rekenen erop dat de EU een vlotte uitwisseling van gegevens met het VK mogelijk maakt.”

Hypothetische situaties en onredelijke eisen

De zware kritiek van de LIBE Commissie kwam er ondanks een grondige doorlichting van de nu geldende privacywetgeving in het VK door de Europese Commissie, die tot de conclusie kwam dat die evenwaardig was aan de Europese wetgeving ter zake. “Het Adequaatheidsbesluit met het VK bevat opschortende voorwaarden, remediëringsmechanismes en vervalt automatisch na vier jaar tenzij er een nieuw besluit genomen wordt, zodat mogelijke toekomstige tekortkomingen van het VK onmiddellijk aangepakt kunnen worden. De kritiek van de linkse en liberale partijen in LIBE zit zo vol hypothetische situaties en onredelijke eisen, dat het soms lijkt alsof het geheel is opgetrokken uit rancune omwille van de Brexit. Op de juiste manier omgaan met een ex-partner is blijkbaar niet iedereen gegeven.”

Alliantie van gelijkgezinde landen

Assita Kanko beklemtoont dat Europa het belang van de burgers en ondernemingen moet vooropstellen. “Die willen zekerheid en geen juridische chaos. Het VK was veertig jaar lang lid van de EU en was medeauteur van de Europese privacywetgeving. De EU heeft Adequaatheidsbesluiten met landen als Uruguay, Israël, Zwitserland en Japan en nog vele andere. Het gaat hier om een alliantie van gelijkgezinde landen, die belangrijk is voor de toekomst. We gaan ons toch niet vervreemden van democratische medestanders en een van onze belangrijkste bondgenoten?”

Niet emotioneel doen wegens Brexit

Zonder het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie wordt handel drijven en zakendoen met het VK administratief zwaar, duur en voor sommige ondernemingen zelfs helemaal onmogelijk, waarschuwt Kanko. “De kmo’s riskeren het gelag te betalen. Het parlement mag niet emotioneel zijn wegens de scheiding met de Britten, maar moet pragmatisch zijn. Ook met een ex moeten we door één deur kunnen. Wat betreft de uitwisseling van persoonsgegevens, is het Verenigd Koninkrijk veilig.”