Bedrijven met minstens 50 werknemers moeten transparanter worden over de loonkloof tussen man en vrouw. Waar die meer dan 2,5 procent bedraagt, moet een actieplan uitgerold worden. Met die aanpak wil het Europees Parlement de loonkloof tussen man en vrouw verkleinen. Werknemers én vakbonden zouden ook het recht krijgen om informatie op te vragen over hun salaris en het gemiddelde salaris van collega’s die gelijkwaardig werk doen, uitgesplitst per geslacht. 

Bedrijven waar de loonkloof meer dan 2,5 procent bedraagt, moeten in overleg met de vakbonden een beloningsanalyse maken en een actieplan uitwerken. 

Veel te links voorstel

Assita Kanko vindt het voorstel van het parlement veel te links. "Moet de loonkloof zo snel mogelijk gedicht worden? Ja. Daar heb ik altijd voor geijverd. Moet dit gebeuren door dure en zware administratieve lasten voor kmo's  en een heuse heksenjacht op werkgevers? Nee”, aldus Kanko.