Europees parlementslid Assita Kanko (N-VA) pleit voor nieuw sociaal contract

Door Assita Kanko op 20 oktober 2020

“Geweld tegen de politie ondergraaft ook onze rechtsstaat” 

 

Het Europees parlement debatteert vanmiddag over politiegeweld in de EU. Zowel in de VS als hier in Europa en in eigen land kwam dit thema de voorbije maanden prominent op de agenda te staan, na enkele pijnlijke gevallen van brutaal politie-optreden.

 

In een vooruitblik op dit debat onderstreept Mevrouw Kanko dat elke vorm van politiegeweld in haar ogen totaal onaanvaardbaar is. 

 

“Elke vorm van machtsmisbruik op dat vlak moet doortastend en in volle onafhankelijkheid onderzocht worden. De politie moet vertrouwen opwekken bij de burger, dit is ronduit essentieel voor het goed functioneren van een rechtsstaat. Tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen dat politieagenten een lastige en soms echt gevaarlijk job hebben. De overgrote meerderheid van de agenten vervult die job met veel waardigheid en met respect voor het publiek dat ze dienen.”

 

Mevrouw Kanko wil deze gelegenheid ook aangrijpen om ons sociaal contract te vernieuwen:

 

“We moeten ook aandacht hebben voor de olifant in de kamer. Steeds vaker is de politie zelf het doelwit van geweld en gerichte aanvallen. De cijfers die vandaag in de krant Het Laatste Nieuws opdoken, spreken op dat vlak boekdelen: 4 op 10 agenten krijgen jaarlijks met geweld af te rekenen, en vaak blijft dit geweld achteraf ook onbestraft. In onze steden duiken er ook steeds meer ‘no-go zones’ op. Dit kunnen we niet aanvaarden. Wie dit onderwerp onder de mat schuift of weigert om geweld tegen agenten te veroordelen, zorgt er onbewust ook voor dat ons sociaal contract almaar meer uitgehold raakt.”

 

“De politie mag nooit misbruik maken van haar gezag of verantwoordelijkheid en moet ook begrijpen dat ze een belangrijke morele en maatschappelijke rol vervult. Tegelijk moet het grote publiek ook respect tonen voor de bestaande wetgeving. Ik hoop dan ook dat we in 2020 tot een hernieuwing van ons sociaal contract en onze rechtstaat kunnen komen. Dit is geen evident thema, maar ik denk dat we ons daar als politici én als maatschappij dringend over moeten buigen,” benadrukt Kanko.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is