Geen ver-van-ons-bed-show

Jaarlijks lopen wereldwijd drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Ook in Europa komt genitale verminking nog voor, naar schatting lopen 180.000 meisjes risico. "Vrouwelijke genitale verminking is geen ver-van-ons-bedshow. Alleen al in België zelf loopt tot een kwart van de meisjes die afkomstig zijn uit landen waar deze praktijk gebeurt, risico op deze gruweldaad. Dat gaat over duizenden meisjes.”

Brede Europese steun

Begin februari diende Assita Kanko in het Europees Parlement een resolutie voor een Europese strategie om genitale verminking tegen te gaan. Die resolutie werd met brede steun goedgekeurd. "De Commissie zal extra maatregelen nemen om vrouwelijke genitale verminking en alle andere vormen van gendergerelateerd geweld te bestrijden. Het gaat specifiek over doeltreffende preventie, waarbij vooral onderwijs belangrijk is. De EU zal ook aanbevelingen doen voor de versterking van openbare diensten, preventie- en ondersteuningsmaatregelen en een betere toegang tot het rechtssysteem voor slachtoffers en potentiële slachtoffers.”