Autoriteiten zullen veel beter en sneller in staat zijn om criminele winsten te identificeren, te bevriezen en in beslag te nemen. Zo leggen we criminele netwerken droog en beschermen we onze samenleving. Assita Kanko diende ook met succes amendementen in voor meer operationele capaciteit voor de autoriteiten en riep op om strenger op te treden tegen criminele infiltratie in onze economie.

Mazen in net dichten

De nieuwe richtlijn zal betrekking hebben op een breed scala aan misdrijven zoals mensenhandel, drugshandel of vuurwapenhandel, en zal mazen in de wet dichten door ervoor te zorgen dat vermogensbestanddelen snel kunnen worden bevroren, zo nodig met tijdelijke urgente bevriezingsmaatregelen.

Grensoverschrijdend

"We maken grensoverschrijdende onderzoeken efficiënter, versterken de bevoegdheden van de door de lidstaten opgerichte bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen en waarborgen de rechten van slachtoffers en de veiligheid van onze burgers. We blijven verder werken tegen misdaad en voor onze veiligheid", besluit Kanko.