Maximumstraf van minimaal 8 jaar cel voor verkrachting

De Commissie wil met haar richtlijn alle lidstaten aanzetten om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld harder en efficiënter aan te pakken. Er komt een wettelijk hardere aanpak, die vrouwen beter moet beschermen tegen o.a. seksueel geweld, genitale verminking, en wraakporno. In het voorstel krijgt een verkrachter voortaan een maximumstraf van minimaal 8 jaar cel en slachtoffers (bv. kinderen) krijgen meer tijd om daders te vervolgen. Ook zullen ze op een betere bescherming en ondersteuning kunnen rekenen.

Genitale verminking 

Eerder stemde het Europees Parlement op aangeven van Assita Kanko over een oproep voor een Europese strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking. Die resolutie kreeg brede steun in het hele politieke spectrum. “We gaan nu echt over tot actie. Geen woorden meer maar daden”, zegt een strijdlustige Kanko. “In Europa is geen plaats voor vrouwenbesnijdenis. Geweld tegen vrouwen en in het bijzonder genitale verminking, waarvan ikzelf ook slachtoffer ben, wordt eindelijk serieus aangepakt. In dit wetsvoorstel worden zoveel mogelijk barrières voor slachtoffers weggehaald en de daders hard gestraft."

Eenvoudigere procedures

Lidstaten worden nu gevraagd meer te faciliteren, procedures te versimpelen en bijvoorbeeld toegang tot de rechter te vereenvoudigen. Het zal makkelijker zijn om misdaden aan te geven. 

Onrecht moet stoppen

“Het was hoog tijd dat de EU op dit vlak een harde houding ging aannemen. Veel vrouwen ondergaan geweld, maar zien de dader vrijuit gaan of te lichte straffen krijgen. Dat onrecht moet stoppen. Gerechtigheid moet geschieden. We moeten waakzaam blijven zodat de wet snel tot stand komt maar ook de lading dekt en alle vrouwen beschermt.  Het is mede daarom dat ik alvast gekandideerd heb om mee te onderhandelen over deze wet”, aldus Assita Kanko.