Criminele netwerken maken gebruik van heel geavanceerde technieken die door hun complexe en innovatieve karakter vaak moeilijk op te sporen zijn. Om internationale misdaad efficiënt te bestrijden moeten de autoriteiten rekening houden met deze nieuwe technologische context. De uitwisseling, opslag en verwerking van gegevens moet dus op een adequate manier kunnen gebeuren en de informatie moet toegankelijk zijn voor alle partijen die betrokken zijn bij het onderzoek. “Criminelen zijn zich bewust van de hiaten in de Europese aanpak van grensoverschrijdende misdaad. De vlotte uitwisseling van bewijsmateriaal hapert nog te vaak en dankzij dit platform komt daar eindelijk verandering in’, zegt Assita Kanko, die het wetsvoorstel mee onderhandelde.

Joint Investigation Teams

De laatste jaren wordt er meer en meer gewerkt met zogenaamde ‘Joint Investigation Teams’. Gerecht en politie uit verschillende lidstaten bundelen dan de krachten in een tijdelijk onderzoeksteam om samen grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren. Dergelijke teams zijn zeer efficiënt gebleken in de strijd tegen mensenhandel, witwaspraktijken en terreur. Het meest recente Joint Investigation Team werd opgericht in het kader van het onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Toegang tot data is basis van degelijk onderzoek

“Het is vanzelfsprekend dat criminelen meegaan met hun tijd, dus moet Europa dat ook doen. Een vlotte en uiterst beveiligde toegang tot cruciale data, over de grenzen heen, is de basis van degelijk onderzoek. Ik ben blij dat het parlement de nood aan een dergelijk hoogtechnologisch platform inziet”, reageert Assita Kanko.