Steun en bewondering

De vijf Keniaanse studentes ontwikkelden de app I-Cut. Meisjes die het slachtoffer dreigen te worden van genitale verminking kunnen met de app snel hulp inroepen. Assita Kanko, zelf slachtoffer van de gruwel van genitale verminking, nomineerde The Restorers dinsdag voor de Sakharov-prijs. “Ik ben bijzonder blij dat mijn fractie mijn voordracht steunde én dat ik ook bij de andere fracties voldoende steun vond. Deze moedige meisjes verdienen alle steun en bewondering”, reageert Assita Kanko dankbaar.