Assita Kanko wil onderzoek naar en maatregelen tegen toenemend geweld tegen politie

Door Assita Kanko op 7 maart 2023, over deze onderwerpen: Europees beleid, Politie
Assita Kanko

Europarlementslid Assita Kanko organiseerde vandaag een bijeenkomst in het Europees Parlement met vertegenwoordigers van politieorganisaties uit verschillende Europese landen rond geweld tegen politieagenten. Kanko wil meer onderzoek hierover op Europees niveau. “Politiemannen en -vrouwen moeten een stem hebben in Europa.”

Op de bijeenkomst hoorden Europarlementsleden getuigenissen van geweld tegen politieagenten. Ze hoorden over het gebrek aan erkenning en onderzoek. En ze hoorden over de noodzaak beter beleid te ontwikkelen. Kanko: “Het geweld tegen politieagenten lijkt toe te nemen in veel Europese landen. Het is duidelijk dat er volstrekt ontoereikende ondersteuning is voor politievrouwen en -mannen. De eerste stap is nu meer onderzoek. En we moeten nadenken wat Europese lidstaten van elkaar kunnen leren. Hier ga ik vragen over stellen aan de Europese Commissie.” 

Getuigenissen van extreem geweld

Op de Internationale Herdenkingsdag voor Gesneuvelde Politieagenten kwamen vertegenwoordigers van politievakbonden op uitnodiging van Assita Kanko naar het Europees Parlement. Kanko organiseerde de bijeenkomst samen met Lena Düpont en Jeroen Lenaers, Europarlementsleden uit Duitsland en Nederland. Ze hoorden getuigenissen van Belgische en Portugese politieagenten die slachtoffer zijn van extreem geweld tijdens uitoefening van hun beroep. Ze kregen een presentatie over wat er bekend is en vooral ook wat er aan kennis mist. En er waren bijdragen vanuit lokale en nationale politieorganisaties en Europol. 

Blijvende aandacht voor problematiek

Naar aanleiding van de bijeenkomst zei Assita Kanko: “Er is veel om mee aan de slag te gaan. Ik ga de Europese Commissie vragen om geld uit het Interne Veiligheidsfonds van de EU te besteden aan onderzoek naar geweld tegen de politie. Het moet duidelijk worden wat risicofactoren zijn, welke preventieve maatregelen werken en hoe we politieagenten het beste kunnen ondersteunen in hun werk. Ik ga de Commissie ook verzoeken om samen met Europol en Cepol uitwisseling van ervaringen en beleid te organiseren. Ik zal in het Europees Parlement, samen met mijn collega’s, aandacht blijven vragen voor deze problematiek en ervoor zorgen dat politiemannen en -vrouwen een stem hebben in Europa.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is