“We hebben vooral concrete actie op het terrein nodig in de lidstaten van de EU”, zegt Assita Kanko, lid van de Commissie Justitie en Mensenrechten van het Europees Parlement. “Dat maakt deze resolutie duidelijk. Het blijft belangrijk dat politici vanuit heel de EU hun solidariteit met LGBTQIA+ mensen betuigen.”

Dagelijks geweld waarmee homo’s te maken krijgen

Twee jaar geleden stemde het Europees Parlement al eens voor zo een resolutie. Er wordt rekening gehouden met hoe het gesteld is met LGBTQIA+ rechten in de verschillende landen. Er is vooruitgang bij velen, maar ook achteruitgang bij sommigen. Het onderwerp staat dus nog hoog op de agenda.

De gruwelijke moord op David Polfliet bracht een stroom van getuigenissen op gang over dagelijks verbaal en fysiek geweld waar homo’s mee te maken krijgen in de publieke ruimte. Dit bracht de realiteit aan het licht van homofoob geweld, gaybashing, agressie tegen LGBTQIA+ mensen; ernstige problemen die nog vaak te licht of niet serieus aangepakt worden in België.

Resoluties alleen gaan toestand niet verbeteren

Er kan nog veel verbeterd worden, meent Europarlementslid Kanko. “We gaan zeer fier voor de #LGBTIQFreedomZone resolutie stemmen, maar resoluties alleen zullen de toestand niet verbeteren. We dragen allemaal als individu een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat men kan liefhebben wie men wilt."

Nood aan actie op het terrein

“Op gebied van wetgeving is er al veel gebeurd en het kan nog beter maar het grootste probleem is dat de praktijk achter blijft”, gaat Kanko verder. “We hebben nood aan actie op het terrein. We moeten onze politiemensen beter opleiden om op een gepaste en inlevende wijze om te gaan met haatdelicten. We moeten in de scholen onze jongeren beter informeren. Op de werkvloer moeten gedragscodes uitgelegd worden. Organisaties uit het middenveld met ervaringsexpertise moeten we sterker ondersteunen. En tot slot moeten burgers in hun eigen kring erover waken dat LGBTQIA+ discriminatie niet kan gebeuren.”

De N-VA laat geen twijfel bestaan in dit verband. Zij zet zich in voor LGBTQIA+ rechten en gedraagt zich volgens haar principes: daarom steunen de N-VA Europarlementsleden met overtuiging deze resolutie.

Beluister Assita Kanko over LGBTQIA+ rechten in De Ochtend op Radio 1.