De Commissie heeft een nieuwe terrorismebestrijdingsagenda voor de EU gepresenteerd om de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme op te voeren en de weerbaarheid van de EU tegen terroristische dreigingen te vergroten. De agenda is bedoeld om de lidstaten te ondersteunen bij het beter anticiperen op, voorkomen van, beschermen tegen en reageren op de terroristische dreiging. Het mandaat van Europol (het agentschap voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving) zal worden versterkt om de onderzoeken van de lidstaten beter operationeel te ondersteunen.

Misplaatste politieke correctheid

Europarlementslid Assita Kanko volgt het Europese terrorismebeleid op de voet op. “2020 is een verwoestend jaar geweest door aanvallen op Europese burgers, onze manier van leven en onze waarden. De vele aanslagen binnen de EU hebben aangetoond dat Europa een serieus probleem heeft dat het moet oplossen. De waarschuwingssignalen zijn er al lang en de EU had al eerder moeten handelen. Er zijn duidelijk zwakheden in de huidige gegevensuitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking van de EU. Er is ook een alarmerende onwil om de oorzaken van islamitisch extremisme aan te pakken door misplaatste politieke correctheid."

Maatregelen om radicalisering tegen te gaan

De nieuwe aankondiging omvatte maatregelen om radicalisering tegen te gaan, het delen van gegevens te vergroten en richtlijnen te geven voor het modereren van publiekelijk beschikbaar extremistisch materiaal; inclusie te bevorderen, reeds rekening te houden met de beveiliging van gegevens tijdens het ontwerp van een nieuwe applicatie of ICT-omgeving en kwetsbaarheden te verminderen teneinde steden en mensen te beschermen, systematische controles aan de grenzen en betere informatie-uitwisseling.

De tijd dringt voor de EU

“Velen zullen zich afvragen waarom deze maatregelen niet eerder werden voorgesteld, en dat is een heel goede vraag. Dit zijn hiaten die ik en vele anderen die werken aan dit onderwerp, al lang hebben benadrukt. De tijd dringt voor de EU om het vertrouwen van haar burgers veilig te stellen. Ik steun de versterkende actie van de EU op dit gebied, maar het kunnen niet opnieuw halve maatregelen zijn. Wetshandhavingsmaatregelen en de bevordering en verdediging van Europese waarden en cultuur moeten hand in hand gaan. De EU denkt al te lang in hokjes na. Het is tijd voor echte en effectieve actie om de kern van het probleem aan te pakken", besluit Assita Kanko.