De delegatie van het Europees Parlement deed asielzoekerscentra in Brussel, Calais (Frankrijk) en Ter Apel (Nederland) aan. Op al deze plekken is het de afgelopen tijd ernstig misgegaan. Asielzoekers hebben er op straat moeten slapen en er is overlast geweest voor omwonenden. In en rond Calais zijn er ook grote problemen met migranten die het Kanaal willen oversteken om in het Verenigd Koninkrijk te komen. Er worden regelmatig vrachtwagens bestormd en chauffeurs bedreigd. De Europarlementsleden vernamen van de Franse autoriteiten ook dat het geweld door mensensmokkelaars toeneemt.

Het Belgische asielsysteem faalt

Waar in Calais migranten vooral naar het Verenigd Koninkrijk willen en hulp van de autoriteiten vaak weigeren, kloppen ze in België en Nederland wel aan voor asiel. In beide landen zijn er afgelopen jaar capaciteitstekorten geweest. In Nederland is op dit moment voor alle asielzoekers onderdak gevonden. In België slapen veel asielzoekers nog op straat. Dit terwijl alle experts de komende maanden nieuwe instroompieken verwachten. “Ik heb veel gemotiveerde mensen gesproken, zowel van overheidsinstellingen als ngo’s. Ze doen fantastisch werk. Maar in België faalt het systeem. Het gevolg zijn de tentenkampen in Brussel, met onmenselijke situaties voor de asielzoekers en overlast voor de Brusselse bevolking. Dat kan zo niet langer.”

Gebrekkig Europees asielbeleid

Assita Kanko benadrukt dat een deel van het probleem ook het gebrek aan effectief Europees asiel- en migratiebeleid is. “Er komen in België, Frankrijk en Nederland vooral asielzoekers aan via andere EU-lidstaten. De Europese wetgeving, die voorschrijft dat asielaanvragen moeten worden opgevolgd in het land van eerste aankomst, wordt niet meer nageleefd. Dat komt ook door rechterlijke uitspraken zoals die van een Nederlandse rechter deze week over België. Het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst is ook heel moeilijk.”

In ieders belang

Om meer duidelijkheid te krijgen over de Europese dimensie van het Belgische falen om asiel en migratie onder controle te krijgen, heeft Kanko een parlementair debat aangevraagd. “Ik wil de Belgische situatie en de Europese dimensie ervan in de plenaire vergadering van maart bespreken. Of dat lukt hangt af van de steun van de andere politieke fracties. Ik denk dat het in ieders belang is dat we open bespreken wat er mis gaat en wat de oplossingen zijn, zowel op korte als lange termijn en zowel op nationaal als op Europees niveau."