Woensdag presenteerden Europese commissarissen Schinas en Johansson het actieplan van de Europese Commissie voor integratie en inclusie. Het plan omvat vier hoofdpunten: onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheid. Het actieplan inzake integratie en inclusie is gekoppeld aan het nieuwe asiel- en migratiepact. In een interview dat onlangs door commissaris Johansson werd gehouden, zegt ze dat het actieplan geen taal over de ‘politieke islam’ zal bevatten.

Problemen met islamisme en radicalisering

Europarlementslid Assita Kanko, lid van de Commissie Justitie en Binnenlandse Zaken, reageert bezorgd. “Hoe kunnen we een probleem aanpakken, als we het niet benoemen? Ik heb altijd gepleit voor een eerlijk en open debat. We kunnen onze uitdagingen niet omzeilen, we moeten ze het hoofd bieden. Vandaag hebben veel Europese landen een probleem met islamisme en radicalisering. De mislukking van het Europese integratiebeleid heeft geleid tot serieuze uitdagingen voor onze veiligheid. ”

Lokale taal leren niet verplicht

Er wordt ook gemeld dat het plan niet zo ver gaat dat het migranten verplicht de lokale talen te leren. Taal is nochtans essentieel voor integratie, reageert Kanko. “Door de taal te leren, kan je meer kansen zien en grijpen en je geadopteerde land als je thuis behandelen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Hoe kun je integreren, betrokken raken in de gemeenschap als geheel en de manier van leven eigen maken als je het nieuws niet begrijpt, economisch niet participeert en geen interactie hebt met de mensen buiten je eigen gemeenschap?”

Onderdrukte vrouwen niet vergeten

De Commissie geeft aan dat werkgelegenheid haar prioriteit zal zijn. Volgens Europarlementslid Kanko is de erkenning van vaardigheden en beroepskwalificaties belangrijk om vaardigheidstekorten op onze nationale arbeidsmarkten op te vullen. “Naast een strengere bewaking van onze buitengrenzen en een daadkrachtig terugkeerbeleid, moeten we ook werk maken van legale migratie. Een essentieel onderdeel van elke integratiestrategie is het aanmoedigen van migranten om een actieve en bijdragende rol te spelen in de economie. Een baan hebben is echter geen vervanging voor het naleven van onze waarden. En de onderdrukte vrouwen mag de Commissie niet vergeten. Sommige vrouwen mogen om religieuze redenen hun huis zelfs niet verlaten. Integratiebeleid moet daarmee rekening houden.”

Europese Commissie te politiek correct

Johansson heeft gezegd dat “it takes two to tango” met betrekking tot integratie, en dat nationale lidstaten ook hun rol moeten spelen. Veel elementen van integratie vallen inderdaad onder de bevoegdheid van nationale regeringen, begrijpt Assita Kanko. “Ik hoop dat de lidstaten zelf problemen eerlijk kunnen erkennen omdat de Europese Commissie te politiek correct is om dit te zeggen. Er moet meer gedaan worden om de effecten van de politieke islam in onze steden en dorpen aan te pakken. We moeten de negatieve gevolgen van deze extreme politieke en religieuze ideologie aanpakken. Elke ideologie die kan leiden tot onderdrukking van vrouwen, radicalisering van jongeren en verdeelde gemeenschappen hoort niet thuis in Europa of Vlaanderen.”