Het zijn cruciale tijden voor de relaties tussen Peking en Brussel. Er staat een investeringsverdrag in de steigers, maar dat wordt deels overschaduwd door mensenrechtenkwesties, in het bijzonder de situatie in Hongkong. De EU steunt de roep om democratisch bestuur van Hongkong met woorden, maar voor N-VA-Europarlementslid Assita Kanko volstaan die steunbetuigingen niet. “Als de EU de democratie in binnen- en buitenland echt wil verdedigen, moeten we onze woorden ook ondersteunen met acties in plaats van China te blijven sussen. Anders dreigt de Europese Unie geopolitieke steeds minder relevant te worden.”

Midden op de weg lopen

Het is nu uitkijken naar het komende Duitse voorzitterschap van de EU-raad. Bondskanselier Merkel heeft de EU-China-betrekkingen alvast hoog op de agenda gezet. “De EU probeert haar eigen China-strategie in kaart te brengen. Ik onderschrijf de Koude Oorlog-retoriek niet die we vanuit Washington horen. Maar de EU zal een duidelijk standpunt moeten innemen. Want zoals Margaret Thatcher ooit zei: 'Het probleem met in het midden op de weg te lopen, is dat je geraakt wordt door het verkeer in beide richtingen’”, waarschuwt Kanko.