“Ik vind het uitermate belangrijk om, na de gebeurtenissen van dit weekend, een parlementaire vraag te stellen over de reactie van Turkije en over de uitspraken van Erdogan die een staatshoofd onwaardig zijn,” geeft Kanko aan. “Ik vind ook dat de EU in haar buitenlands beleid meer moet doen om onze Europese waarden tegen de radicale islam te beschermen.”

Onwaardige Turkse reactie op Franse president

De Franse president Macron riep vorige week in een toespraak op om het seculiere karakter van Frankrijk te erkennen en te respecteren. “Het secularisme is het cement van Frankrijk, en het laat iedereen de keuze om te geloven of niet te geloven”, stelde Macron. ”De radicale islam daarentegen is er op gericht om een parallelle samenleving te creëren.” De oproep van Macron verleidde de Turkse president Erdogan afgelopen weekend tot de uitspraak dat de Franse president zijn geestelijke gezondheid moest laten onderzoeken. Prompt volgde er in een aantal moslimlanden zoals onder meer Koeweit, Egypte en Turkije zelf ook een oproep om Franse producten te boycotten.

Herziening relaties EU-Turkije

“De laatste maanden hebben intussen ook aangetoond dat het huidige onderhandelingskader met Turkije, dat van het EU-lidmaatschap, niet meer beantwoordt aan de realiteit,” aldus nog Kanko. “Daarom wil ik ook weten of er zich geen fundamentele strategische herziening van de relaties tussen de EU en Turkije opdringt. En is de EU bereid om alternatieve maatregelen te nemen als Turkije niet ingaat op de positieve agenda van de EU? Bijvoorbeeld een stopzetting van de pre-toetredingssteun aan Turkije?"

Europese steun voor aanpak en visie Macron

“De strijd tegen die radicale islam is net zo goed een gevecht voor onze Europese waarden en tegen het obscurantisme,” onderstreept Assita Kanko. “Het mag nu niet langer bij woorden blijven. Ik vraag dan ook dat Josep Borell – de hoge EU-vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid – in zijn beleid concreet duidelijk maakt dat de EU de visie en aanpak van Macron zal steunen. Tegelijk verwacht ik ook dat Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen werk maakt van haar ambitie om van deze Commissie een geopolitieke commissie te maken. Europa moet eensgezind belangrijke Europese waarden verdedigen, en Turkije duidelijk maken dat geen enkele EU-lidstaat ooit maar een duimbreed zal toegeven op deze waarden.”