Assita Kanko hoopt dat er strenge, geharmoniseerde regels komen in de Europese lidstaten tegen de uitvoering van vrouwelijke genitale verminking, opdat elk meisje deze verschrikking bespaard wordt. Dat geen meisjeslevens meer kapot worden gemaakt, gewoon omdat ze een meisje zijn. Kanko: "Genitale verminking is een aanslag op het lichaam, de geest en de autonomie van meisjes. Het is ook een schending van de Europese basiswaarden."

Geen meldingsplicht

Momenteel hebben slechts achttien lidstaten specifieke wetgeving rond vrouwelijk genitale verminking. Negen lidstaten hebben dus geen aparte strafrechtsprovisies hiervoor. Uit een inventarisatie van de Europese Commissie kwam ook naar voren dat in veel EU-lidstaten er geen verplichting is voor artsen om vrouwelijke genitale verminking te melden en dat dit vaak ook niet gebeurt vanwege bijvoorbeeld angst voor represailles. Ook zijn er in veel lidstaten te weinig gespecialiseerde hulpverleners om slachtoffers te helpen.

Religieuze tradities niet boven de wet

Kanko: "Vrouwelijke genitale verminking is een extreme vorm van geweld en discriminatie van vrouwen en meisjes. We moeten hard werken aan een wereld waarin elke vrouw en elk meisje een waardig leven kan leiden. Een wereld waarin elke vrouw en elk meisje het recht heeft om haar eigen beslissingen te nemen. Waarin ze kunnen leven zonder pijn en schaamte. Wij kunnen die wereld opbouwen. Een wereld waarin de gezondheid en het welzijn van elke vrouw wordt beschermd en gewaardeerd. Dat begint met een geslaagde integratie, met betere wetten en met een betere toepassing van de wet. Nooit mag een traditie of een religie boven de wet staan.”

Concrete vooruitgang boeken

"Daarom moeten we met de Richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld concrete vooruitgang boeken in de manier waarop we vrouwen beschermen tegen geweld en hun hoop en vrijheid geven", besluit Assita Kanko.