“Metsola is een wegbereider voor vrouwen die iets willen bereiken zonder zich vast te klampen aan quota’s”, aldus Assita Kanko, die nauw met haar samenwerkte tijdens een parlementaire onderzoekscommissie in Malta.

Krachtige impuls

“De toekomst van Europa moet met vrouwen worden opgebouwd. Roberta zal onze instelling een krachtige impuls kunnen geven en haar dichter bij het dagelijks leven van elke Europeaan kunnen brengen. Die kans geef ik Roberta graag.”