De handel in cryptomunten is de laatste jaren enorm toegenomen, met miljardeninvesteringen in Bitcoins, Ethereum enzovoort. Ook criminelen en terroristen maken gretig gebruik van de mogelijkheden en anonimiteit van cryptomunten. Niet voor niets wordt bij een aanval van gijzelsoftware vaak om betalingen in cryptomunten geëist. En Al Qaida of Hezbollah vragen op sociale media fondsen via crypto (‘Fund the Islamic Struggle without leaving a trace’).

Kleine bedragen om niet op te vallen

Assita Kanko stelt in haar ontwerprapport onder meer voor om ook bij digitale geldtransacties de zogenaamde ‘travel rule’ te gebruiken: een regel die voorstelt dat bepaalde informatie over de betaler en ontvanger wordt meegestuurd met de transactie. Bij normale transacties begint die travel rule bij 1.000 euro, maar Kanko wil dat voor alle digitale betalingen. “Criminelen gebruiken net kleine bedragen om niet op te vallen.”

Het rapport gaat nu naar het Europees Parlement voor verdere bespreking. Assita hoopt dat de finale tekst voor het zomerreces afgerond zal zijn.