Het Europese Hof van Justitie verklaarde in 2020 het akkoord over het eerdere EU-VS-Privacy Shield ongeldig, omdat dit niet de vereiste bescherming bood. De uitspraak van het Hof en het gebrek aan bijkomende afspraken om de Privacy Shield vervangen heeft veel Europese bedrijven en kmo’s die commerciële gegevens verzenden over de Atlantische Oceaan, in juridische chaos gestort. Met grote gevolgen voor de manier waarop grote Amerikaanse technologiebedrijven gegevens van EU-burgers verzamelen”, aldus Assita Kanko.

Europese burgers beschermen

Pas in maart 2021 kwam het besluit om de onderhandelingen over een nieuwe EU-VS- Privacy Shield te intensiveren. “Het was al een positief dat de nieuwe Amerikaanse regering een nieuw tijdperk van trans-Atlantische samenwerking wou inluiden. Een werkbare overeenkomst tussen de EU en de VS over gegevenstransfers is essentieel voor onze bedrijven, economie en burgers. Een goed akkoord is ook noodzakelijk om de Europese burgers te beschermen tegen de minder strenge privacyregels in de VS. De balans tussen het vrije verkeer van data en de bescherming van onze privacy is van cruciaal belang voor iedereen. Onze samenleving heeft nood aan duidelijke en gestructureerde regels waarin hun rechten en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.”

Afspraken snel concreet maken

Assita Kanko roept de EU op om de afspraken snel concreet te maken en uit te werken tot nieuwe en duurzame wetgeving en wil dit vanuit het Europees Parlement verder opvolgen. “Voor de rechtszekerheid voor onze bedrijven” benadrukt Kanko. “Deze kwestie beperkt zich niet tot onze samenwerking met de Verenigde Staten. Daarom moet de EU leiderschap tonen en een internationale standaard voor gegevensuitwisseling tussen haar naaste partners aanmoedigen. Gegevens zijn wereldwijd en we moeten een internationaal kader bouwen dat dit weerspiegelt. De EU mag niet talmen om in te grijpen, anders dreigt men de digitale trein te missen.”