Woensdag trad de omstreden Chinese ‘veiligheidswet’ in werking. Daarmee komt een einde aan de relatieve liberale vrijheid die Hongkong genoot. De gevolgen zijn immens en beknotten de vrijheid van de inwoners van Hongkong op een draconische manier. 

Globale provocatie

Assita Kanko wees al vaker op de gevaren van de groeiende Chinese machtsgreep op het geopolitieke toneel. “China denkt het speelveld voor zich alleen te hebben. Dit is niet alleen een machtsgreep in Hongkong, het is een globale provocatie. We kunnen het niet bij woorden laten om te reageren. De EU moet nu handelen.”

Basishandeling autoritaire politiestaat

De nieuwe veiligheidswet leest als een regelrechte aanval op de democratische rechten die de inwoners van Hongkong tot nu toe genoten. “Het is de basishandleiding van elke autoritaire politiestaat: alle democratische vrijheden worden drastisch ingeperkt, geheime processen worden mogelijk, de overheid moet geen verantwoording afleggen voor haar acties, elke vorm van vreedzaam protest wordt gecatalogeerd als terreur, opruiing of staatsondermijning”, aldus Assita Kanko, die in het Europees Parlement lid is van de Commissie Buitenlandse Zaken.

Europa als machteloze dwerg

“Zoals ik al in een eerdere persverklaring zei, is het aan de EU om hier duidelijk en krachtig te reageren. Anders dreigt de Unie een machteloze dwerg te worden in het geopolitieke schouwspel. China kan zich veel veroorloven, net omdat de internationale wereld dit toelaat. De EU reageerde voorlopig alleen met woorden: ze ‘uit haar bezorgdheid’. Het zal Xi Jinping weinig deren.”

Situatie Hongkong bespreken in VN Veiligheidsraad

Een aantal maatregelen voorgesteld in de resolutie van het Europees Parlement op 19 juni 2020 moet nu operationeel worden gemaakt. Bijvoorbeeld: de EU-lidstaten die lid zijn van de VN Veiligheidsraad, waaronder België als niet-permanent lid, moeten de Raad laten samenkomen om de situatie in Hongkong te bespreken met activisten, vertegenwoordigers van ngo's en speciale rapporteurs van de VN. De EU en haar lidstaten zouden deze zaak aanhangig moeten maken bij het Internationaal Gerechtshof wegens strijdigheid met het internationaal recht. En waarom geen zwarte lijst maken van de bij de repressie in Hongkong betrokken Chinese politici, ambtenaren en militairen?

Niet laten opzijschuiven als het om mensenrechten gaat

“Woorden alleen volstaan niet. De EU mag niet afwachten, maar moet stappen zetten. Om de burgers van Hongkong en de Europese Unie te beschermen tegen de kwaadaardige intenties van China, moeten we actie ondernemen. Lidstaten moeten zich nu verenigen en hun collectieve kracht aanwenden om China duidelijk te maken dat we ons niet opzij laten schuiven als het gaat om het garanderen van mensenrechten”, besluit Assita Kanko.