“Wat Europa nu doet, werkt duidelijk niet. Integendeel. De leiders daar moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Europa moet ophouden met paternalisme, weer gaan samenwerken, handel drijven, beste praktijken uitwisselen en nadenken over een serieus defensiebeleid”, roept Kanko op. “De hulpillusie is zo’n 60 jaar oud. Wanneer zullen we de moed hebben om van de jaren 60 over te stappen naar de  21ste eeuw en het potentieel van een symbiose met Afrika te zien?”

Nanny-diplomatie

“We houden Afrikaanse landen afhankelijk en minderwaardig met louter ontwikkelingshulp aan te bieden. Die goedbedoelde hulp wordt vaak verkeerd gebruikt en doet corruptie toenemen”, aldus Kanko. “We moeten af van de ‘nanny-diplomatie’ en streven naar een gezonde samenwerking op basis van gelijkwaardig partnerschap in plaats van afhankelijkheid. Groei, handel en ondernemerschap stimuleren.”

Verwarde Commissie

Tijdens het debat over de EU-Afrika-relaties dinsdag in Straatsburg zal Kanko het woord voeren voor haar partij. Mede op haar initiatief staat de staatsgreep en de crisis in Burkina Faso op de plenaire agenda van donderdag. “Burkina Faso is mijn geboorteland maar het land is nu onherkenbaar. Islamisme en autocraten nemen de regio over. Dat bedreigt ook Europa. Waar is de geopolitieke Commissie? Ik zie alleen een verwarde Commissie die tijd koopt en groen lacht. Ik ben vastbesloten om deze giftige traditie te bestrijden. Voor echte vooruitgang”, besluit Assita Kanko.