“Ik spreek mijn grootste bezorgdheid uit over de mensenrechten in het land, met name die van vrouwen en meisjes en religieuze en etnische minderheden. Ik veroordeel krachtig het gebruik van geweld en intimidatie door de Taliban, onder meer tegen vrouwen, journalisten, demonstranten, … We moeten ervoor zorgen dat we de Taliban ter verantwoording kunnen roepen voor schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht”, aldus Kanko.

Thuisbasis voor terroristen

Tijdens de missie wordt de humanitaire en veiligheidssituatie besproken en hoe de EU het best bijstand kan verlenen aan de meest behoeftigen in Afghanistan en Afghaanse burgers in de buurlanden. “We moeten ook voorkomen dat Afghanistan opnieuw een thuisbasis wordt voor terreurgroepen en een halt toeroepen aan de drugshandel, die onder de Taliban opnieuw een enorm probleem dreigt te worden”, aldus Assita.

De missie loopt van 21 tot 25 februari.