“Dit verslag wil onze Vlaamse arbeidsmarkt zwaarder gaan belasten, door het makkelijker maken van arbeidsmigratie van laag- en middengeschoolden vanuit derde landen. Het is eigenlijk een pleidooi voor open grenzen. We zijn tegen zo’n algemene uitbreiding”, legt het N-VA-Europarlementslid uit.

“De Europese blauwe kaart steunen wij wel”, zegt Assita Kanko. “Ik heb dat laatste mee onderhandeld. De Europese blauwe kaart motiveert hoogopgeleide werknemers van elders om voor de EU te kiezen, wat belangrijk is want de VS of Canada snoepen nu alle hooggekwalificeerde werknemers van ons af. De lidstaten zullen nog steeds de voorwaarden kunnen bepalen voor het verlenen van toegang tot hun arbeidsmarkten. Het verslag dat morgen gestemd wordt, doet dat niet.”

“De lidstaten, maar ook de deelstaten zoals Vlaanderen, kennen de noden van hun arbeidsmarkten het best. De EU heeft daar geen bevoegdheid over. Daarnaast bleek dit jaar uit cijfers van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid dat momenteel maar 1 op 2 van de laaggeschoolden actief zijn op de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden zijn dus dé grote afwezige op de arbeidsmarkt. In plaats van bezigheidstherapie te hanteren, zou de EU werk moeten maken van haar migratiebeleid”, besluit Kanko.