Assita Kanko: "Oekraïens EU-lidmaatschap pas als alle voorwaarden zijn vervuld"

Door Assita Kanko op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Europees beleid, Oekraïne
Assita Kanko

Morgen stemt het Europees Parlement over de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne. In de Commissie  Buitenlandse Zaken werkt Europarlementslid Assita Kanko rond dat dossier. “De N-VA steunt Oekraïne en we gaan in op de vraag om kandidaat-lid van de EU te worden. Maar de toekenning van die status mag niet gelijkgesteld worden met het EU-lidmaatschap. Dat laatste kan pas bekomen worden na een lang toetredingsproces, waarvan de toekenning van de status van kandidaat-lid slechts het startpunt is. Oekraïne moet dat verdienen door belangrijke hervormingen door te voeren.”

Voor de N-VA kan de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne gezien worden als een blijk van waardering voor de wil van het Oekraïense volk om onze democratische waarden en de eerbiediging van de mensenrechten te delen en te verdedigen. "Dankzij de vereiste hervormingen kan dit Oekraïne alleen maar vooruit helpen en de Europese grondwaarden versterken.", zegt Kanko. "De Oekraïners hebben de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat zij niet ingelijfd willen worden door het Poetinregime.

Ja, maar niet via achterpoortje

Oekraïners zijn zeer moedig en trots. Maar het is ook welgekend dat zware corruptie, een zwakke rechtsstaat en machtige oligarchen ook het land kenmerken. Kanko: "Michel en Von der Leyen moeten duidelijk aangeven dat dit een startpunt is van een jarenlang onderhandelingsproces om de Oekraïense regelgeving en het bestuur af te stemmen op deze van de EU, waarbij een aantal pijnpunten weggewerkt moeten worden, zoals de corruptie die ook bij de heropbouw van het land bestreden zal moeten worden. Daarom hameren wij als partij zo op het volgen van de gangbare toetredingsprocedure, het voldoen aan alle criteria en de nodige verdiensten inzake aanpassing aan de Europese normen en waarden. Er volgt dus nog een lang onderhandelingsproces vooraleer EU-lidstaat te kunnen worden.”

Blijven samenwerken

Ondertussen kan met Oekraïne samengewerkt worden in een breder ontmoetingsplatform van Europese landen en kan er een wisselwerking zijn tussen de verdere uitvoering van het associatieakkoord en de voortgang van de toetredingsonderhandelingen. "Dat bredere Europees samenwerkingsplatform kan ook een alternatief vormen voor landen die niet tot de EU willen of kunnen toetreden of die hun toetredingsproces nog moeten afwikkelen. Landen zoals Turkije bijvoorbeeld dat voor ons geen lid kan worden, of het VK dat geen lid wil zijn of andere landen, zoals de westelijke Balkanlanden, die nog in hun toetredingsproces zitten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is