Hoop voor slachtoffers van genitale verminking

Vandaag wordt beslist wie de finalisten zijn voor de Sakharov-prijs 2019. Namens haar fractie droeg Assita Kanko The Restorers voor. “Deze meisjes weten beter dan wie ook wat miljoenen meisjes in Afrika of elders ter wereld nodig hebben en wat hen daarbij in de weg staat. Dankzij deze app kunnen zij in een crisissituatie zelf het heft in handen nemen. Een duidelijk teken van hoop voor vele potentiële slachtoffers”, argumenteert Assita Kanko.

Grenzeloos respect

Europarlementslid Kanko weet waarover ze spreekt. Ze werd zelf als jong meisje het slachtoffer van genitale verminking in haar geboorteland Burkina Faso. “We kunnen enkel maar grenzeloos veel respect opbrengen voor deze meisjes. Zij zijn er vanuit hun leefwereld in geslaagd om hiervoor de tijd te vinden én de technologie te ontwikkelen. En dat in een vaak vijandige omgeving die halsstarrig wil vasthouden aan deze barbaarse traditie”, zegt Kanko, die blij is dat haar fractie de nominatie steunt.