Dinsdag was de plenaire van het Europees Parlement in Straatsburg het toneel van de confrontatie tussen Commissievoorzitter Von der Leyen en de Poolse premier Morawiecki. In de daaropvolgende tussenkomsten gaf de Unie een verdeelde indruk, merkt Kanko op. “Het wordt tijd dat de Europese Unie opnieuw focust op dat woordje ‘Unie’, op wat ons verbindt: de Europese waarden, het respect voor de rechtsstaat én dialoog. Daar mogen we nooit op toegeven. Maar de spanningen tussen de Europese Commissie en de lidstaten kunnen niet verder escaleren.”

Rusland en China wrijven zich in de handjes bij Europese verdeeldheid

Er zal altijd een zekere spanning bestaan tussen de lidstaten en de Unie, begrijpt Europarlementslid Kanko. “Op zich is dat niet verkeerd. Een stevig debat is een kenmerk van elke gezonde democratie, maar wat ik hier hoorde was geen dialoog, wel een dovemansgesprek. Als we niet met onze vrienden kunnen praten, hoe kunnen we dan problemen met onze vijanden oplossen? Grootmachten als Rusland en China wrijven zich in de handjes bij zoveel Europese verdeeldheid. Zij hebben niets liever dan dat wij vechtend over straat rollen.”

Gemeenschappelijke waarden zijn cruciaal

Kanko toont begrip voor de Poolse ongerustheid over hun soevereiniteit, maar steunt volledig de Europese rechtsorde. “Het signaal dat Polen geeft, is misschien wel begrijpelijk, maar zorgt nodeloos voor spanning en versplintering. Met hun toetreding tot de EU onderschreven ze de gedeelde Europese waarden en de Europese spelregels, inclusief de voorrang van de Europese wetten op de Poolse. Echter niemand mag uit het oog verliezen dat onze gemeenschappelijke waarden cruciaal zijn.”

EU moet ook in eigen boezem kijken

“De EU moet ook in eigen boezem kijken”, vindt Assita Kanko. “Afdreigen van lidstaten helpt niet om hen te overtuigen. Bovendien is de EU te selectief in haar verontwaardiging. De felle reacties tegen Polen staat in schril contrast met de oorverdovende stilte tegenover andere lidstaten... Die selectiviteit is dodelijk voor het Europese eenheidsgevoel.”

EU heeft alleen toekomst als ze burger kan overtuigen van haar meerwaarde

Volgens Kanko is niemand gebaat bij het huidige geruzie. “De Europeaan verwacht van ons dat wij ons bekommeren om belangrijke zaken als migratie, energieprijzen en de geopolitieke uitdagingen. Als de burgers zien dat wij vooral met onszelf bezig zijn, haken ze af. De EU heeft alleen een toekomst als ze de burger kan overtuigen van haar project en van haar meerwaarde.”