De Europese Blauwe Kaart zal het voor hoogopgeleide werknemers van elders gemakkelijker maken om in de EU te werken en te wonen. Ze komt er niet toevallig naar analogie met de Amerikaanse Green Card. “Nu snoepen de VS alle hooggekwalificeerde werknemers van ons af. Met de Europese Blue Card kunnen we geschoolde werknemers motiveren om voor Europa te kiezen”, zegt Europarlementslid Kanko.

Met dank aan Assita Kanko: lidstaten blijven voorwaarden bepalen

Assita Kanko onderhandelde als schaduwrapporteur mee over de Blauwe Kaart. “Dat heeft uiteraard veel inspanningen gevraagd, maar er is een evenwichtig akkoord uit de bus gekomen.” Belangrijk voor Europarlementslid Kanko is dat de lidstaten nog steeds de voorwaarden kunnen bepalen voor het verlenen van toegang tot hun arbeidsmarkt. “Daar heb ik hard voor geijverd. Dat in dit akkoord de zekerheid is ingebouwd dat de lidstaten mogen blijven bepalen welke voorwaarden zij toepassen en ook dat de nationale werklozen voorrang blijven krijgen, stemt me gerust.”

Europa mag de race om talent niet verliezen

Kortom, een meer dan tevreden Assita Kanko woensdag na de stemming. “Ik ben trots als wetgever. Europa, en dus ook Vlaanderen, mag de race om talent niet verliezen. De N-VA werkt constructief samen en verdedigt de belangen van de lidstaten en van de Vlaamse bedrijven. Nu wil ik voortwerken en dossier per dossier vooruitgangboeken voor een georganiseerde migratie en een goede integratie.”