Achteruitgang in de mensenrechtensituatie

Assita Kanko vindt het beëindigen van de pretoetredingsfinanciering voor Turkije belangrijk om het publieke vertrouwen te herstellen in de relatie van de EU met Turkije. Ze wijst op de achteruitgang van de democratie en mensenrechten in Turkije de laatste jaren: “Turkije is een destabiliserende factor geworden in de Europese nabuurschap. Dit blijkt onder meer uit de nefaste Turkse acties in Syrië en Libië, zijn provocerende acties in het oostelijke Middellandse Zeegebied, het gebrek aan wederzijds respect ten aanzien van christelijke gemeenschappen en zijn kwaadwillige acties in het conflict in Nagorno-Karabach.”

EU-lidmaatschap is een voorrecht

Kanko stelt dat lidmaatschap en toetreding tot de EU geen recht maar een voorrecht is. “Om lid te worden van de EU moet men democratische principes en mensenrechten respecteren, stabiele instellingen en een functionerende markteconomie hebben. Turkije voldoet niet aan deze criteria en probeert zijn waarden ook niet in overeenstemming te brengen met die van de EU." 

Belastinggeld beter spenderen

Het geld van de belastingbetaler moet beter gespendeerd worden, en de relatie van de EU met Turkije moet fundamenteel herzien worden. “”Het wordt tijd dat de EU inziet dat we enkel een zakelijke relatie met Turkije kunnen hebben. En dat het hoog tijd is om de illusie over een Turks-EU-lidmaatschap te doorprikken”, besluit Kanko.