Europarlementslid en vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko is teleurgesteld over de hypocrisie van het Europees Parlement. De tekst die voorligt, negeert de olifant in de kamer wanneer het gaat over de gelijkheid van mannen en vrouwen: het oprukkende islamisme en de gevolgen daarvan voor grote groepen moslimvrouwen. De EU mag hier niet blind voor zijn en moet deze problematiek aanpakken en erkennen, vindt Kanko. “Wij roepen daarom op om in de toekomst een wetsvoorstel te maken dat ook aandacht heeft voor de slachtoffers van islamisme. Men kan niet blijven de ogen sluiten. Vrouwen zoals Ayaan Hirsi Ali of Lale Gül zijn geen alleenstaande gevallen. Zij werden en worden met de dood bedreigd en krijgen geen steun. Het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten deze realiteit erkennen en integreren in wetsvoorstellen. Doen ze dat niet, dan blijven teksten zoals deze onvolledig en zelfs discriminatoir.”

Islamisme tast grondslagen van onze beschaving aan

Assita Kanko verklaart dat ze beschaamd is om deel uit te maken van een instelling die een oogje dichtknijpt voor de rampzalige situatie van een bepaalde groep moslimvrouwen, en dat op Europese bodem: “Het is een realiteit dat het islamisme zich door Europa verspreidt en talloze vrouwen van hun grondrechten berooft. Het tast de grondslagen van onze beschaving aan.” 

Laffe, afzijdige houding is verraad aan fundamentele waarde van gelijkheid man-vrouw

“De EU moet een baken van hoop en bescherming zijn voor alle vrouwen”, stelt Kanko. “Zij die de macht hebben om dingen te veranderen, hebben zich maar al te vaak tevredengesteld met een laffe, afzijdige houding en verraden daarmee één van de fundamentele waarden van Europa: de gelijkheid tussen man en vrouw.” 

Oproep aan de Europese Commissie: toon meer moed en geef álle vrouwen een kans

Kanko en haar partij zullen enkel instemmen met een tekst als die van toepassing is op álle vrouwen en onderstreept nogmaals dat het vergeten van een belangrijk deel van de vrouwen gelijk staat aan het accepteren van segregatie en het stimuleren van ongelijkheid. “Daar doen wij niet aan mee.”  Kanko vindt het verslag hypocriet en onvolledig, en zal zich bijgevolg onthouden. “Ik roep de Europese Commissie op om moed te tonen en samen met de lidstaten te werken aan concreet beleid waarmee alle vrouwen beter beschermd worden. Deze vrouwen verdienen niet alleen hoop maar ook een kans”, besluit Kanko.