De Oeigoeren vormen een minderheid in China en worden al jaren zwaar vervolgd. Honderdduizenden zitten in zogenaamde ‘heroriëntatiekampen’, een kil woord dat de ware toedracht van deze kampen nauwelijks verhult en ons terugwerpt in de tijd toen bevolkingsgroepen en politieke opponenten in de communistische goelags terecht kwamen. 

Dwang- en kinderarbeid in heroriënteringskampen

Een ander maar even onmenselijk aspect is de economische uitbuiting van de Oeigoeren, door dwangarbeid en zelfs kinderarbeid. In juli onderschepte de Amerikaanse douane een lading haarproducten waarvan is bewezen dat ze verpakt zijn in fabrieken waar dwang- en kinderarbeid legio zijn, maar erger nog: dat deze producten gemaakt zijn van haar van Oeigoerse gevangenen in deze heroriënteringskampen.

Bevolkingsgroepen ontmenselijken

“De mensonterende situatie van de Oeigoeren leert ons dat autoritaire regimes nog steeds hele bevolkingsgroepen ontmenselijken en daarbij dezelfde praktijken gebruiken die ooit tot de grootste schandvlek van onze geschiedenis hebben geleid. We mogen niet wegkijken, ook al gebeurt dit deze keer niet in onze achtertuin, maar duizenden kilometers van hier. Deze brief is slechts een eerste stap. Vanuit de commissie mensenrechten zal ik er voor blijven ijveren dat de EU de juiste stappen onderneemt om voor vrijheid en rechtvaardigheid te zorgen voor de Oeigoeren”, besluit Assita Kanko.