De situatie in Nagorno-Karabach is al langer zorgwekkend. Door de blokkade van de Lachin-corridor, de enige toegangsweg tot de regio, is er een nijpend tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof bij de lokale bevolking. Sinds de oorlog in 2020 blijven de spanningen aanhouden en staat het conflict hoog op de internationale agenda. Daar valt helaas weinig vooruitgang te bemerken. “De pogingen van Raadsvoorzitter Charles Michel en Hoge Vertegenwoordiger Joseph Borrell om voor een diplomatieke oplossing te zorgen, maken weinig indruk in Azerbeidzjan. Zoveel is duidelijk. Maar heeft de Europese Commissie de EU niet klemgezet door haar energie-afhankelijkheid?”, vraagt Kanko zich af.

Strategische energiedeal

In juli 2022 sloot Europees Commissievoorzitter Von der Leyen een strategische energiedeal af met Azerbeidzjan, voor de levering van gas. “De EU kan niet zonder deals. Die zijn geopolitiek belangrijk voor onze internationale positie. Maar dat kan niet betekenen dat de EU met handen en voeten gebonden is. Ecologisch dogmatisme moet daarvoor op de schop en investeren in kerncentrales is onontbeerlijk. Dat moeten we goed voor ogen houden. De energiedeal met Azerbeidzjan mag ons niet weerhouden om sterk op te treden en onze Europese stem luid te laten horen in dit conflict.”

Europese sancties en veiligheidsgaranties

Buitenlandvertegenwoordiger Joseph Borrell riep al op om het geweld te staken en de dialoog tussen beide landen opnieuw op te starten. “Wie luistert nog naar Borrell? De EU moet meer doen dan enkel oproepen tot redelijkheid en dialoog. Welke sancties is de EU bereid te nemen? Welke veiligheidsgaranties zal de EU ondersteunen voor de 120.000 etnische Armenen in het getroffen gebied? We moeten stoppen met naïef zijn en alles uit de kast halen om een einde te maken aan deze schandelijke explosie van geweld. Passief toekijken maakt ons medeplichtig”, maakte Assita Kanko duidelijk tijdens het debat.

Europese diplomatie faalt

De diplomatieke dienst van de EU, die toelichting kwam geven tijdens de Buitenlandcommissie, verklaarde tijdens de vragenronde in de Buitenlandcommissie dat de EU heeft gedaan wat ze kon en wijst met een beschuldigende vinger naar de aanwezige Russische troepen die niets deden om de vrede in de regio te bewaren. Deze reactie stelt Assita Kanko erg teleur: “Hoe eindeloos naïef moet je zijn om op Rusland te rekenen als bewaker van de vrede? Leert de EU dan nooit bij? De Europese diplomatie heeft gefaald. Deze escalatie zat er al maanden aan te komen. De lokale bevolking heeft dringende nood aan Europese daadkracht en concrete hulp. Laten we hier snel werk van maken.”