Het nieuwe kader biedt de mogelijkheid aan de lidstaten om strafvervolging gemakkelijker aan elkaar over te dragen. Een dergelijke overdracht is tot nu toe heel complex en gaat gepaard met veel praktische problemen en een chaos van bilaterale akkoorden en onduidelijke voorwaarden. Aan de basis van deze complexiteit ligt een gefragmenteerd Europees rechtskader. Dat gaat binnenkort veranderen.

Grensoverschrijdende criminaliteit

Kanko: “De nieuwe regels zorgen voor harmonisatie en dus een betere strafvervolging om grensoverschrijdende criminaliteit - zoals terrorisme, mensensmokkel, cybercriminaliteit, witwaspraktijken, drugs- en wapenhandel - doeltreffend te bestrijden. Criminelen maken steeds vaker deel uit van georganiseerde bendes die actief zijn op het grondgebied van verschillende lidstaten.”

Efficiëntie

Assita Kanko verdedigt de nood aan nieuwe wettelijke instrumenten: “Soms is de ene lidstaat beter geplaatst dan de andere om een gerechtelijk dossier af te handelen. We moeten het gerecht de wettelijke instrumenten aanreiken om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarom zijn deze nieuwe regels zo belangrijk: efficiëntere strafvervolging is cruciaal voor een veilige samenleving.”

Privacy

Het nieuwe pakket regels houdt onder andere rekening met de privacy van alle betrokken partijen, bepaalt wie welke informatie moet geven of ontvangen, wie de aanvraag kan doen en wie uiteindelijk beslist. De overdracht gebeurt op die manier in de beste omstandigheden en op het beste moment zodat procedures niet nodeloos gerekt worden en het gerechtelijk onderzoek hinderen.

Niet aanslepen

De onderhandelingen met de lidstaten kunnen nu van start gaan. Na dit akkoord binnen het Parlement zal Kanko als rapporteur onderhandelen met de Europese Raad en de Commissie zodat deze nieuwe wetgeving onder het Belgische voorzitterschap afgerond kan worden. “Dit is veel te belangrijk om te laten aanslepen”, benadrukt Kanko.