Tot nu toe was er een vrijwillige cursus voor parlementsleden en stafleden, maar dat bleek ontoereikend. “Ik hoop dat deze verplichting er komt, want de stereotypes bestaan op alle niveaus. Politici die hier tegen stemmen, vegen hun voeten aan vrouwenrechten. Dit probleem aanpakken is belangrijker dan ego’s”, gaat Kanko verder.

Assita Kanko strijdt al jaren tegen seksisme

Assita Kanko vecht al jaren tegen seksisme in de politiek en zegt dat er nog veel werk aan de winkel is. Kanko richtte mede daarom in 2018 Polin op, de politieke incubator om vrouwen in de politiek te versterken. Daarover publiceerde ze ook haar boek Leading Ladies. Veel vrouwen in de politiek maken dit mee maar zwijgen vaak erover en soms worden ze op die manier weggepest.

"Assita, wie heb je daarvoor gepijpt?"

Assita Kanko weet uit eigen ervaring hoe seksisme in de politiek eruitziet. “In 2013 werd ik voor het eerst geïnterviewd door de Vlaamse krant De Standaard. Op de voorpagina stond een kleine foto van mij. "Assita, wie heb je daarvoor gepijpt?" vroeg een jonge politicus me op een feestje in Brussel. Ik heb niets geantwoord, zozeer was ik met stomheid geslagen. Het ergste was niet wat hij zei, maar wie mee gelachen heeft. Ook andere vrouwen”, getuigt Kanko.

Een jaar later kreeg ze telefoon met excuses. “Het spijt me, ik was bevooroordeeld, maar je hebt bewezen wie je bent en ik heb nu veel respect voor je." Moeten vrouwen zich bewijzen om respect te krijgen?” vraagt de politica zich af. “Als ik ooit overwogen heb om de politiek te verlaten, dan is het door dit soort dingen. Maar we moeten volhouden, hard werken en ambitie tonen. Ook die ambitie wordt vaak niet aanvaard. Vrouwen moeten voor sommigen in een hoek staan wachten terwijl mannen de wereld leiden.”

Opleiding voor parlementsleden en stafleden

Europarlementslid Kanko is blij dat het voorstel aangenomen is, maar wil ook waakzaam zijn: “Overal vind je daders en slachtoffers. Het gaat om macht maar ook om gepercipieerde macht. Dit moet een opleiding zijn voor iedereen, zowel parlementsleden als stafleden.” benadrukt Kanko. “Uit principe heb ik vandaag voor deze tekst gestemd. Maar ik denk dat de uitvoering moet worden verduidelijkt. Daarvoor moeten we samenwerken en men mag hiermee geen misbruik van maken om zich te proberen te onttrekken aan de rechterlijke macht. Online en offline worden politica’s brutaal aangevallen wegens hun geslacht”, besluit het Europarlementslid.